روانشناسی

ترجمه های آماده روانشناسی

در زیر، تعدادی از ترجمه های آماده و انجام شده مقالات روانشناسی آورده شده است. برای ترجمه های بیشتر، تماس بگیرید.کد: r1

موضوع مقاله:

Teachers’ Conceptions of Assessment

ادراک معلمان از ارزیابی

تعداد صفحات ترجمه: 14

سال انتشار مقاله: 2015

چکیده:

مقاله‌ی حاضر، تحقیقات مربوط به مفهوم ارزیابی معلمان را مرور و بررسی می‌کند. هدف ما شناسایی مسائل کلیدی و یافتن رابطه‌ی بین ادارک/باور های معلمان نسبت به بسیاری از دست‌سازهای آموزشی (یاد دادن، یادگیری، ارزیابی) و ارزیابی آن‌ها در مورد رفتار و عملکرد دانش‌آموز است.

مقدمه:

در سالهای اخیر، علاقه به ارزیابی در آموزش عالی به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. ارزیابی برای اهداف گوناگونی مانند ارائه‌ی اطلاعات در مورد یادگیری و پیشرفت دانش‌آموزان، کیفیت آموزش، و پاسخ‌گوییِ موسسه و برنامه است. مطالعه‌ی ادراک معلمان در مورد ارزیابی یک مسئله مهم در حوزه‌ی تحقیقات ارزیابی می‌باشد. اگرچه این حوزه از تحقیقات، تاثیرات گسترده‌ای در سیاست و عملیات اجرایی موسسات عالی دارد، اما در مورد ادراک راجع به جنبه‌های مختلف ارزیابی آگاهی کمی وجود دارد. دامنه‌ی اعتقادات معلم بسیار مورد توجه است چرا که کاملا واضح است که باورهایی که معلم نسبت به اموری چون تدریس، یادگیری و برنامه‌های درسی دارد، روی نحوه‌ی آموزش او و این‌که دانش‌آموزان چه چیزی می‌آموزند یا چه چیزی کسب می‌کنند تاثیر می‌گذارد…..

دانلود مقاله

160,000 ریال – خرید

 کد: r2

موضوع مقاله:

 

School mobility during childhood predicts psychotic symptoms in late adolescence

تحرک گروه ها در دوران کودکی و پیش بینی علائم روان پریشی در اواخر دوران نوجوانی

تعداد صفحات ترجمه: 18

سال انتشار مقاله: 2016

قسمتی از ترجمه:

پیشینه: اخیرا تحرک مدرسه به عنوان یک عامل خطر برای علائم روان پریشی در اوایل نوجوانی شناخته شده است.گسترش این خطر تا اواخر نوجوانی و در خط سیری که از طریق آن این خطر آشکار ناشناخته باقی مانده است ادامه دارد.

روش ها: علائم روان پریشی در 4720نوجوان 18ساله به وسیله آموزش روان شناسان با استفاده از علائم روان پریشی مانند مصاحبه اثبات شده است. ما عوامل اجتماعی،جمعیتی(به عنوان مثال سختی خانواده،قومیت و نیک رفتاری)از بارداری تا4سال را گزارش دادیم.مشارکت کودکان در قلدری در 6یا7سال،تحرک مسکونی در 11سال و تحرک در مدرسه در 11_12سال است.افراد جوان از دوستی خود در سن 8سال رفتارضداجتماعی و استفاده از حشیش را درسن 15سال گزارش دادند…..

دانلود مقاله

175,000 ریال – خرید

 کد: r3

موضوع مقاله:

Willingness to communicate in English, communication self-confidence, motivation, shyness and teacher immediacy among Iranian English-major undergraduates: A structural equationmodeling approach

یک رویکرد معادله ساختاری آمادگی برای برقراری ارتباط انگلیسی  از لحاظ رابطه اعتماد به نفس ومتغیر ساختاری ، انگیزه،  خجالت و وابستگی به معلم در میان دانشجویان ایرانی  ارشد زبان انگلیسی

تعداد صفحات ترجمه: 20

سال انتشار مقاله: 2014

چکیده:

این رابطه اغازگر امتحان مدل ارتباطی زبان  دوم است که لحظه های بلاقوه ی میان نارضایتی از رابطه در انگلیسی و سه تفاوت شخصی ( خجالتی،انگیزه،رابطه اعتماد به نفس) ویک متغیر ساختاری (وابستگی به معلم) را بررسی میکند. تعداد 252نفرایرانی که دانشجوی رشته یزبان بودند پرسشنامه های بررسی شده را پر کردند .داره های جمع آوری شده سپس ستون بندی واز طریق spss و مدل ساختاری برابر تعلیل شدند .کشفیات آشکار شده روش های مثبت چشمگیری از انگیزه و رابطه اعتماد نفس را ناخشنودی از روابط در زبان انگلیسی،از وابستگی به انگیزه واز انگیزه به اعتماد به نفس و راه های منفی از خجالتی بودن به اعتماد به نفس وانگزه واز وابستگی معلم به خجالتی را نشان می دهد.علاوه بر این،نشان داده شده است که خجالت ووابستگی به معلم میتواند به طور مستقیم بر ناخشنودی  ازرابطه با زبان انگلیسی بر میانگین اعتماد به نفس و انگیزه اثر بگذارد .به مفاهیم پرداخته شده است.

کلمات کلیدی:رابطه اعتماد به نفس،ناخشنودی از رابطه با زبان انگلیسی ،انگیزه ،خجالتی،وابستگی به معلم

دانلود مقالهکد: r4

موضوع مقاله:

Motivation, Gender, and Possible Selves

انگیزه،جنسیت و انواع شخصیت

تعداد صفحات ترجمه: 17

سال انتشار مقاله: 2013

چکیده:

علیرغم انسجامی که در تفاوت های جنسیتی در انگیزع یادگیری زبان دوم است،نشان داده شده است ناسازگاری هایی در تحقیق در رابطه با انگیزه و جنسیت در داده ها نیز اتفاق می افتد.توسعه تراوش خوش بینی نه تنها بر روی جنسیت فعلی تاثیر میگذارد بلکه باید خودشان را نیز با شرایط احتمالی آینده وقف دهند.در نظریه ی خوداحتمالی زنان بر روی همبستگی تاکید میکنند این به معنی ان است که آنان بیشتر به روابط شخصی وعکس العمل دیگران به خودشان توجه میکنند.بر اساس ابزارهای اندازه گیری ایده آل،صحبت کردن و استفاده به زبان خودشان و تفسیر وابستگی خویش در یک نمونه از 140زن و 129مرد بزرگسال که در آخر سال تحصیلی سوئد ثبت نام شده بودند و با استفاده از تحلیل عوامل تاییدی و پشتیبانی از فرضیه نشان دادند که پراکندگی رابطه جنسیت در اندازه ایده آل صحبت کردن و استفاده به زبان خودشان می تواند توسط تفسیر وابستگی خویش محاسبه شود.در مبحث نتایج علاوه بر راه های کشف تاثیر جنسیت به استفاده خوداحتمالی محتوای حساس تر طرح های تحقیق نیز موجود بودند.

کلید واژه ها:انگیزه زبان دوم،جنسیت،خوداحتمالی،تفسیرخویش،چند زبانه ها،زبان سوم خودشان.

دانلود مقاله

175,000 ریال – خرید