سال چاپ 2019

شبیه سازی آماده مقالات مهندسی برق گرایش قدرت با نرم افزار متلب MATLAB مطلب MATHLAB

در این قسمت با توجه به سال انتشار مقاله، تعداد محدودی از مقالات شبیه سازی شده و آماده مهندسی برق گرایش قدرت با نرم افزار قدرتمند متلب که در سال 2019 انتشار یافته اند، آورده شده است.  جهت مشاهده مقالات آماده برق قدرت چاپ شده در سایر سال ها، به منو “شبیه سازی آماده متلب” در بالا و سپس “سال انتشار” مورد نظر مراجه نمایید. برای شبیه سازی های آماده بیشتر یا شبیه سازی مقالات و پروژه هایتان از  صفر طرق زیر اقدام نمایید.

توجه: این شبیه سازی های اماده برق قدرت، فقط در انحصار وب سایت ترجمه روز می باشد و در هیچ سایتی دیگری پیدا نمی شوند.
توجه: قبل از خرید، خروجی و گزارش کار برای اطمینان شما فرستاده خواهد شد.
 

تماس، تلگرام، واتس آپ، سروش و ایمیل جهت سفارش و ارسال فایل ها به صورت زیر است:

09027952876

tarjomehrooz@gmail.com

ای دی و یوزر نیم تلگرام جهت جهت سفارش و ارسال فایل ها:

http://www.telegram.me/tarjomehrooz

ای دی و یوزر نیم سروش جهت سفارش و ارسال فایل ها:

http://www.sapp.ir/troozکد 19m1:

موضوعات مقاله کیفیت توان، دینامیک سیستم های قدرت، سیستم توزیع، بهینه سازی، فیلتر توان اکتیو، جبران سازی ولتاژ بار، فرو رفتگی ولتاژ، افت ولتاژ و بازیابی کننده دینامیکی ولتاژ است.

عنوان مقاله:

Dual P-Q Theory based Energy Optimized Dynamic Voltage Restorer for Power Quality Improvement in Distribution System

 بازیابی کننده دینامیکی ولتاژ بهینه شده انرژی مبتنی بر تیوری P-Q دوگانه برای بهبود کیفیت توان در سیستم توزیع

چکیده:

این مقاله در ارتباط با حفاظت بارهای حساس و بحرانی ناشی از مسائل کیفیت توان مربوط به آنها با استفاده از بازیابی کننده دینامیکی ولتاژ (DVR) است. یک الگوریتم کنترلی تعمیم یافته براساس فازور فضایی لحظه ای (ISP) و تئوری P-Q دوگانه برای تولید ولتاژهای مرجع لحظه ای به منظور جبران ولتاژ بار با کنترل عبور توان مستقیم پیشنهاد شده است. الگوریتم پیشنهادی، جبران ولتاژ سری را با بهینه سازی انرژی طوری انجام می دهد که باعث کاهش نیاز به ذخیره کننده انرژی می گردد. طرح کنترلی پیشنهادی DVR می تواند بار را از طریق کنترل ولتاژ آن بدون در نظر گرفتن مشخصات جریان بار پشتیبانی نماید. هر کدام از بازوهای سه فاز اینورتر با خازن های مجزا برای تزریق ولتاژ جبران سری در فازهای مربوط به سیستم به کار می روند. تاثیر و کارآیی طرح پیشنهادی با شبیه سازی در فضای سیمولینک متلب تایید خواهد شد.

Abstract— This paper deals with the protection of critical loads from voltage related power quality issues using Dynamic Voltage Restorer (DVR). A generalized control algorithm based on Instantaneous Space Phasor (ISP) and dual P-Q theory has been proposed to generate the instantaneous reference voltages to compensate the load voltages with direct power flow control. The proposed algorithm adapts energy optimized series voltage compensation, which results in a reduction of energy storage requirement. The proposed DVR control scheme can support the load from voltage related power quality issues irrespective of the load current profile. Each leg of the three-phase three-leg split capacitor inverter is used to inject series compensation voltage in respective phases of the system. Model-based computer simulation studies and real-time experimental results validate the effectiveness of the proposed control algorithm

Index Terms— Active power filter, brownout, dual P-Q theory, dynamic voltage restorer (DVR), instantaneous space phasor (ISP), load voltage compensation, power quality, sag, swell

دانلود مقاله