سال چاپ 2019

شبیه سازی آماده مقالات مهندسی برق گرایش قدرت با نرم افزار متلب MATLAB مطلب MATHLAB

در این قسمت با توجه به سال انتشار مقاله، تعداد محدودی از مقالات شبیه سازی شده و آماده مهندسی برق گرایش قدرت با نرم افزار قدرتمند متلب که در سال 2019 انتشار یافته اند، آورده شده است.  جهت مشاهده مقالات آماده برق قدرت چاپ شده در سایر سال ها، به منو “شبیه سازی آماده متلب” در بالا و سپس “سال انتشار” مورد نظر مراجه نمایید. برای شبیه سازی های آماده بیشتر یا شبیه سازی مقالات و پروژه هایتان از  صفر طرق زیر اقدام نمایید.

توجه: این شبیه سازی های اماده برق قدرت، فقط در انحصار وب سایت ترجمه روز می باشد و در هیچ سایتی دیگری پیدا نمی شوند.
توجه: قبل از خرید، خروجی و گزارش کار برای اطمینان شما فرستاده خواهد شد.
 

تماس، تلگرام، واتس آپ، سروش و ایمیل جهت سفارش و ارسال فایل ها به صورت زیر است:

09027952876

tarjomehrooz@gmail.com

ای دی و یوزر نیم تلگرام جهت جهت سفارش و ارسال فایل ها:

http://www.telegram.me/tarjomehrooz

ای دی و یوزر نیم سروش جهت سفارش و ارسال فایل ها:

http://www.sapp.ir/troozکد 19m1:

موضوعات مقاله کیفیت توان، دینامیک سیستم های قدرت، سیستم توزیع، بهینه سازی، فیلتر توان اکتیو، جبران سازی ولتاژ بار، فرو رفتگی ولتاژ، افت ولتاژ و بازیابی کننده دینامیکی ولتاژ است.

عنوان مقاله:

Dual P-Q Theory based Energy Optimized Dynamic Voltage Restorer for Power Quality Improvement in Distribution System

 بازیابی کننده دینامیکی ولتاژ بهینه شده انرژی مبتنی بر تیوری P-Q دوگانه برای بهبود کیفیت توان در سیستم توزیع

چکیده:

این مقاله در ارتباط با حفاظت بارهای حساس و بحرانی ناشی از مسائل کیفیت توان مربوط به آنها با استفاده از بازیابی کننده دینامیکی ولتاژ (DVR) است. یک الگوریتم کنترلی تعمیم یافته براساس فازور فضایی لحظه ای (ISP) و تئوری P-Q دوگانه برای تولید ولتاژهای مرجع لحظه ای به منظور جبران ولتاژ بار با کنترل عبور توان مستقیم پیشنهاد شده است. الگوریتم پیشنهادی، جبران ولتاژ سری را با بهینه سازی انرژی طوری انجام می دهد که باعث کاهش نیاز به ذخیره کننده انرژی می گردد. طرح کنترلی پیشنهادی DVR می تواند بار را از طریق کنترل ولتاژ آن بدون در نظر گرفتن مشخصات جریان بار پشتیبانی نماید. هر کدام از بازوهای سه فاز اینورتر با خازن های مجزا برای تزریق ولتاژ جبران سری در فازهای مربوط به سیستم به کار می روند. تاثیر و کارآیی طرح پیشنهادی با شبیه سازی در فضای سیمولینک متلب تایید خواهد شد.

Abstract— This paper deals with the protection of critical loads from voltage related power quality issues using Dynamic Voltage Restorer (DVR). A generalized control algorithm based on Instantaneous Space Phasor (ISP) and dual P-Q theory has been proposed to generate the instantaneous reference voltages to compensate the load voltages with direct power flow control. The proposed algorithm adapts energy optimized series voltage compensation, which results in a reduction of energy storage requirement. The proposed DVR control scheme can support the load from voltage related power quality issues irrespective of the load current profile. Each leg of the three-phase three-leg split capacitor inverter is used to inject series compensation voltage in respective phases of the system. Model-based computer simulation studies and real-time experimental results validate the effectiveness of the proposed control algorithm

Index Terms— Active power filter, brownout, dual P-Q theory, dynamic voltage restorer (DVR), instantaneous space phasor (ISP), load voltage compensation, power quality, sag, swell

دانلود مقاله


کلمات تخصصی این صفحه:

انجام شبیه سازی، انجام شبیه سازی برق، انجام شبیه سازی برق قدرت، انجام شبیه سازی IEEE، شبیه سازی آماده، شبیه سازی اماده، شبیه سازی اماده با متلب، شبیه سازی اماده برق، شبیه سازی اماده مهندسی برق، شبیه سازی اماده برق قدرت، شبیه سازی اماده مهندسی برق، شبیه سازی اماده مهندسی برق قدرت، شبیه سازی انجام شده برق، شبیه سازی انجام شده برق قدرت، شبیه سازی با متلب، شبیه سازی با MATLAB، شبیه سازی با گمز، شبیه سازی با GAMS، شبیه سازی با دیگسایلنت، شبیه سازی با DIGSILENT، شبیه سازی با پی اسکد، شبیه سازی با PSCAD، شبیه سازی با پی اسپایس، شبیه سازی با PSPICE، شبیه سازی با اچ اسپایس، شبیه سازی با HSPICE، شبیه سازی با پروتیوس، شبیه سازی با اچ اف اس اس، ، شبیه سازی با HFSS، شبیه سازی برق، شبیه سازی مقاله برق، شبیه سازی مقالات برق، شبیه سازی پروژه برق، ، شبیه سازی پروژه های برق، شبیه سازی برق قدرت، شبیه سازی مقاله برق قدرت، انجام شبیه سازی مقالات IEEE، انجام شبیه سازی مقاله IEEE، شبیه سازی مقالات برق قدرت، شبیه سازی پروژه برق قدرت، شبیه سازی پروژه های برق قدرت، شبیه سازی برق کنترل، شبیه سازی مقاله برق کنترل، شبیه سازی مقالات برق کنترل، شبیه سازی پروژه برق کنترل، شبیه سازی پروژه های برق کنترل، شبیه سازی برق الکترونیک، شبیه سازی مقاله برق الکترونیک، شبیه سازی مقالات برق الکترونیک، شبیه سازی پروژه برق الکترونیک، شبیه سازی پروژه های برق الکترونیک، شبیه سازی برق مخابرات، شبیه سازی مقاله برق مخابرات، شبیه سازی مقالات برق مخابرات، شبیه سازی پروژه برق مخابرات، شبیه سازی پروژه های برق مخابرات، شبیه سازی مکاترونیک، شبیه سازی مقالات مکاترونیک، شبیه سازی مقاله مکاترونیک، شبیه سازی مهندسی پزشکی، شبیه سازی مقالات مهندسی پزشکی، شبیه سازی مقاله مهندسی پزشکی، شبیه سازی مقالات IEEE، شبیه سازی مقالات الزویر، شبیه سازی مقالات elsevier، شبیه سازی مقالات ای تریپل ای، شبیه سازی مقالات برق، شبیه سازی مقالات برق قدرت ، نحوه شبیه سازی مقاله ، شبیه سازی مقالات برق ، دانلود رایگان شبیه سازی مقالات برق قدرت ، بانک مقالات شبیه سازی شده برق قدرت ، شبیه سازی مقاله کیفیت توان، شبیه سازی مقالات کیفیت توان، شبیه سازی کیفیت توان کنفرانسی و ژورنالی ، شبیه سازی دینامیک سیستم های قدرت، شبیه سازی الکترونیک قدرت، شبیه سازی بهره برداری سیستم های قدرت ، شبیه سازی بازار برق ، شبیه سازی تجدید ساختار سیستم های قدرت ، شبیه سازی مدیریت انرژی و توان ، شبیه سازی سیستم توزیع ، شبیه سازی کنترل توان راکتیو ، شبیه سازی کنترل بهینه ، شبیه سازی کنترل مدرن ، شبیه سازی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت ، شبیه سازی انرژی های نو ، شبیه سازی تولید پراکنده ، شبیه سازی ادوات فکتس ، شبیه سازی حالت گذرا ، شبیه سازی تئوری جامع ماشین های الکتریکی ، شبیه سازی موتور و درایو ، شبیه سازی فازی ، شبیه سازی شبکه عصبی ، شبیه سازی پردازش تصویر ، شبیه سازی با پایتون