تدریس و آموزش

تدریس و اموزش کلیه زبان های خارجه مثل انگلیسی، عربی، فرانسوی و …توسط مدرسین مجرب و حرفه ای انجام می گیرد.

به صورت ویژه برای دانشجویان، اموزش و تدریس چگونگی ترجمه مقالات و کتب در دو هفته به صورت تضمینی انجام می گیرد.

و

همچنین تدریس و آموزش کلیه نرم افزارها مثل گمز GAMS، متلب MATLAB، دیگسایلنت، PSCAD، HSPICE و …برای کلیه رشته ها توسط مدرس حرفه ای و مجرب انجام می گیرد.