سال چاپ 2017

 شبیه سازی آماده مقالات مهندسی برق گرایش قدرت با نرم افزار متلب MATLAB مظلب MATHLAB


در این قسمت با توجه به سال انتشار مقاله، تعداد محدودی از مقالات شبیه سازی شده و آماده مهندسی برق گرایش قدرت با نرم افزار قدرتمند متلب که در سال 2017 انتشار یافته اند، آورده شده است.  جهت مشاهده مقالات آماده برق قدرت چاپ شده در سایر سال ها، به منو “شبیه سازی آماده متلب” در بالا و سپس “سال انتشار” مورد نظر مراجه نمایید. برای شبیه سازی های آماده بیشتر یا شبیه سازی مقالات و پروژه هایتان از طرق زیر اقدام نمایید.

توجه: قبل از خرید، خروجی و گزارش کار برای اطمینان شما فرستاده خواهد شد.

تماس، تلگرام، واتس آپ و ایمیل جهت سفارش:

09027952876

tarjomehrooz@gmail.com

ای دی و یوزر نیم تلگرام جهت سفارش: 

http://www.telegram.me/tarjomehrooz
کد 17m1: 

مقاله با موضوعات الکترونیک قدرت، کیفیت توان و کنترل توان راکتیو است

عنوان مقاله:

Minimization of DC-Bus Current Ripple in Modular Multilevel Converter Under Unbalanced Conditions

کمینه سازی ریپل جریان باس دی سی در مبدل چند سطحی مدولار تحت شرایط نامتعادل

چکیده:

چکیده در یک کانورتر چند سطحی مدولار (MMC)، جریان های توالی صفر در دو برابر فرکانس و مضارب آن، از باس DC عبور می کنند و باعث نوسانات برق باس DC در طول شرایط نامتعادل می شوند. با توجه به  اینکه ولتاژ باس  dcثابت است، این نوسانات در جریان باس dc  ظاهر می شوند. در این مقاله، یک مدل کنترل پیشبین برای به حداقل رساندن ریپل جریان باس  dc ارائه شده است. روش پیشنهادی از ولتاژ توالی صفر تولید شده داخلی برای کاهش جریان توالی صفر در طول شرایط نامتعادل استفاده می کند. برای پیاده سازی روش پیشنهادی، مدل ریاضی کلی MMC ، که شامل ولتاژ توالی صفر است، ارائه شده است .عملکرد روش پیشنهادی از طریق شبیه سازی های نرم افزار متلب/ سیمولینک روی یک سیستم  5 مگاواتی/ 4.16 کیلو ولت و آزمایشات dSPACE/DS1103 روی نمونه آزمایشگاهی 3 کیلو وات/208-V اعتبارسنجی و تایید شده است.
واژه ­های کلیدی: ریپل جریان باس DC، مدل کنترل پیشبین (MPC)، کانورتر چند سطحی مدولار (MMC)، ولتاژ توالی صفر.

دانلود مقاله

دانلود گزارش کار و خروجی: جهت شفافیت، خروجی و گزارش کار قبل از خرید برای شما ارسال می شود تا خریدی مطمین و با خیال راحت داشته باشید.

خریدکد 17m2: 

مقاله طراحی ماشین های الکتریکی، تیوری جامع ماشین های الکتریکی، الکترونیک فدرت، درایو، موتور، پخش بار، روش ترمزی و موتور القایی 6 فاز است

عنوان مقاله:

یک روش ساده ترمزی برای درایو های موتور القایی شش فاز با پخش بار یک جهته در ناحیه پایه-سرعت

A Simple Braking Method for Six-phase Induction Motor Drives with Unidirectional Power Flow in the Base-speed Region

چکیده:

Abstract— Induction motor drives supplied from diode front-end rectifiers are commonly used in industrial applications due to their low cost and reliability. However, the two-quadrant operation of such a topology makes the regenerative braking impossible. Braking resistors can be used to dissipate the braking power and provide enhanced braking capability, but additional hardware is then necessary. Alternatively, the braking power can be dissipated within the inverter/motor by control software reconfiguration. In this scenario, the additional degrees of freedom of multiphase drives can be used to increase the system losses without disturbing the flux and torque production. Experimental results confirm the possibility to enhance the braking capability of six-phase drives with only few changes in the control scheme
Index Terms—Multiphase induction motor drives, braking methods, field oriented control

دانلود مقاله
کد 17m3: 

موضوعات مقاله دینامیک سیستم های قدرت، انرژی های تو و پایداری و میرایی است

عنوان مقاله:

کنترل میرایی مبتنی بر مد لغزشی DFIG برای نوسانات توان درون ناحیه ای

A Sliding Mode Based Damping Control of DFIG for Interarea Power Oscillations

چکیده:

 

Abstract—This paper proposes a second-order sliding modebased damping controller of DFIG for interarea oscillations. The proposed damping control strategy aims to utilize the reactive power modulation ability of DFIG to stabilize the power system in the event of oscillations caused by disturbances. First, the proposed controller is derived based on a two-area power system, and then it is extended to multiarea power systems. Compared with the conventional damping controller, the proposed one is insensitive to modeling uncertainties and parameter variations. Given the wide variation of operation points, the proposed sliding mode based damping controller demonstrates a better robustness than the conventional damping controller. Simulation results on a two area power system and a 10-machine 39-bus power system with DFIG-based wind farm integration show the improvement on system performance in interarea oscillation damping and demonstrate the robustness of the proposed control scheme in a wide operation region
Index Terms—DFIG, second-order sliding mode, interarea oscillation, damping control

Kai Liao, Zhengyou He, Senior Member, IEEE, Yan Xu, Member, IEEE, Guo Chen, Member, IEEE, Zhao Yang Dong, Senior Member, IEEE, and Kit Po Wong, Fellow, IEEE


کد 17m4: 

موضوعات مقاله کیفیت توان و انرژی های نو است.

عنوان مقاله:

افزایش کیفیت توان برای انرژی توربین بادی متصل به یک شبکه

power quality enhancement for a grid connected wind turbine energy

چکیده:

Abstract–A comprehensive control of a wind turbine system connected to an industrial plant is discussed in this paper where an algorithm has been developed allowing a control structure that utilizes a four-leg inverter connected to the grid side, to inject the available energy, as well as to work as an active power filter, mitigating load current disturbances and enhancing power quality. A four-wire system is considered with three-phase and single-phase linear and nonlinear loads. During the connection of the wind turbine, the utility side controller is designed to compensate the disturbances caused in presence of reactive, non-linear and/or unbalanced single- and intra-phase loads, in addition to providing active and reactive power as required. When there is no wind power available, the controller is intended to improve the power quality using the DC-link capacitor with the power converter attached to the grid. The main difference of the proposed methodology with respect to others in the literature is that the proposed control structure is based on the Conservative Power Theory decompositions. This choice provides decoupled power and current references for the inverter control, offering very flexible, selective and powerful functionalities. Real time software benchmarking has been conducted in order to evaluate the performance of the proposed control algorithm for full real-time implementation. The control methodology is implemented and validated in hardware-in-the-loop (HIL) based on Opal-RT and a TI DSP. The results corroborated our power quality enhancement control, and allowed to exclude passive filters, contributing to a more compact, flexible and reliable electronic implementation of a smart-grid based control
Index Terms–Conservative power theory, Four-leg voltage source converter, Hardware-in-the loop, Power quality, Permanent magnet synchronous generator

دانلود مقالهکد 17m5: 

موضوعات مقاله شبکه هوشمند، یهره یرداری سیستم های قدرت، دینامیک سیستم های قدرت و کنترل توان راکتیو است.

عنوان مقاله:

Coordinated Volt/VAr control for real-time operation of smart distribution grids

کنترل Volt/VAr هماهنگ شده برای بهره برداری زمان حقیقی شبکه های توزیع هوشمند

چکیده:

This paper proposes a new approach to the development of coordinated Volt/VAr control for real-timeoperation of smart distribution grids. The methodology intended for the coordinated Volt/VAr controlconveys the minimization of the voltage violations and also a better distribution of the number of com-mutations among the control equipments. The control algorithm developed centrally coordinates theequipment actions in the conditions where the local control does not act properly. The adjustments areperformed in the voltage regulator, in the capacitors banks and in the reactive power injected by theinverters of the distributed generation. The coordinated control strategy uses the fuzzy logic combinedwith a heuristic algorithm, which has implementation simplicity and suitable performance for real-timeapplications. A numerical example is presented aiming to clarify the procedure of the proposed controlalgorithm. Furthermore, the algorithm performance is verified through a modified IEEE 34 node testfeeder under distinct operating conditions


کد 17m6: 

موضوعات مقاله بهینه سازی، شبکه هوشمند، دینامیک سیستم های قدرت، کنترل توان راکتیو، تولید پراکنده و انرژی های نو است.

عنوان مقاله:

Ant Lion Optimization Algorithm for optimal location and sizing of renewable distributed generations

الگوریتم بهینه سازی مورچه خوار برای تعیین محل و اندازه بهینه تولیدات پراکنده تجدید پذیر

چکیده:

Renewable sources can supply a clean and smart solution to the increased demands. Thus, Photovoltaic (PV) and Wind Turbine (WT) are taken here as resources of Distributed Generation (DG). Location and sizing of DG have affected largely on the system losses. In this paper, Ant Lion Optimization Algorithm (ALOA) is proposed for optimal location and sizing of DG based renewable sources for various distribution systems. First the most candidate buses for installing DG are introduced using Loss Sensitivity Factors (LSFs). Then the proposed ALOA is used to deduce the locations and sizing of DG from the elected buses. The proposed algorithm is tested on two IEEE radial distribution systems. The obtained results via the proposed algorithm are compared with other algorithms to highlight its benefits in decreasing total
power losses and consequently increasing the net saving. Moreover, the results are presented to confirm the effectiveness of ALOA in enhancing the voltage profiles for different distribution systems and loading conditions. Also, the Wilcoxon test is performed to verify the superiority of ALOA

دانلود مقالهکد 17m7: 

موضوعات مقاله رله و حفاظت، ادوات فکتس، کنترل توان راکتیو، کیفیت توان، حفاظت پیشرفته و سیستم های قدرت است.

عنوان مقاله:

Digital impedance pilot relaying scheme for STATCOM compensated TL for fault phase classification with fault location

طرح رله گذاری پایلوت امپدانسی دیجیتال برای TL جبران شده STATCOM برای تقسیم بندی فاز خطا با محل خطا

چکیده:

This study presents calculation of fundamental frequency-based per phase digital impedance pilot relaying (DIPR) scheme for static synchronous compensator (STATCOM) compensated transmission line (TL) using two end synchronised measurement. DIPR involves computation of absolute value of ratio of estimated phasor sum of voltages to the phasor sum of currents of both ends. DIPR inherently differentiate between internal and external faults on the line. For all internal faults, computed value of DIPR ratio is equivalent to system and TL impedance value whereas for external faults, it is equal to line capacitance impedance value. This novel pilot relaying scheme is easy to set once the system parameters are estimated and has the ability to detect all types of faults and correctly classify faulty phase with mid-point connected STATCOM on TL. This scheme is immune to effect of STATCOM compensation mode, level of injection and its dynamic response. Also it is not affected by line charging capacitive current and fault transient resistance. The fault distance is estimated using the STATCOM current injection information for various types of fault with high accuracy, considering maximum fault resistance of 20 Ω. Accuracy and effectiveness of this scheme is evaluated in EMTDC/PSCAD simulation for 230 kV, 300 km, mid-point STATCOM compensated TL and in hardware setup with mid-point STATCOM on 100 V supply voltage having 200 km TL in offline mode. Results bring out the robustness, reliability and superiority of proposed novel pilot relaying scheme with fault location algorithm

دانلود مقالهکد 17m8: 

موضوعات بهینه سازی، سیستم توزیع، دینامیک سیستم های قدرت، کنترل توان راکتیو، انرژی های نو، خازن گذاری و تولید پراکنده است.

عنوان مقاله:

Particle swarm optimization algorithm for capacitor allocation problem in distribution systems with wind turbine generators

الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات برای مساله تعیین محل خازن در سیستم های توزیع در حضور ژنراتورهای توربین بادی

چکیده:

با رشد و توسعه شبکه­های قدرت, بهره­برداری بهينه از اين شبکه­ها از اهميت بالايي برخوردار شد. به دليل هزينه بالاي احداث و توسعه اين شبکه­ها، استفاده از ادوات جهت بالابردن راندمان و کاهش مشکلات موجود، امری اجتناب ناپذير مي­باشد. تامين توان مورد نياز براي تمامي بارها در عين تثبيت دامنه ولتاژ در محدوده قابل قبول و در ضمن آن کاهش تلفات شبکه يکی از محدوديت­های اصلی اين گونه شبکه­ها مي­باشد. با توجه به آنكه سيستمهاي الكتريكي از نظر هزينه، تكنولوژي و اندازه از عظيمترين سيستمهاي ساخته شده توسط بشر مي‌باشند، بهرهبرداري بهينه و اقتصادي و كنترل و مهار آنها توجه و انرژي بسياري را معطوف خود داشته است. با توسعه تكنولوژي، مطالعات و تحقيقات صورت گرفته در زمينه ساخت تجهيزات جديد حفاظتي و كنترل كننده­هاي پيشرفته، مشكلات پايداري گذراي سيستم­هاي قدرت تا حد مناسبي حل شده است و حد بارگذاري شبكه افزايش يافته است. اين افزايش بارگذاري و نياز به بهره­برداري اقتصادي از شبكه­هاي انتقال و توزيع شركت­هاي مرتبط را بر آن داشته تا از شبكه­هاي فوق در حداكثر راندمان و بارگذاري ممكن استفاده كنند.

یکی از روش های کاهش تلفات استفاده از خازن در سیستم توزیع میباشد به همین خاطر جهت خازنگذاری در سیستم توزیع باید محل نصب و ظرفیت آن به صورت بهینه تعیین شود به همین خاطر با استفاده از الگوریتم PSO می توان این کار را به صورت بهینه انجام داد.

دانلود مقالهکد 17m9: 

موضوعات مقاله کیفیت توان، هارمونیک، اعوجاج، ماشین های الکتریکی، کنترل توان راکتیو، انرژی های نو و تولید پراکنده است.

عنوان مقاله:

Stator Harmonic Currents Suppression for DFIG Based on Feed-Forward Regulator Under Distorted Grid Voltage

جلوگیری (توقف) جریان های هارمونیکی استاتور برای DFIG مبتنی بر تنظیم کننده پس رو تحت ولتاژ شبکه دچار اعوجاج شده

چکیده:

This paper presents a stator harmonic currents suppression method for doubly fed induction generators (DFIGs) under distorted grid voltage. In the proposed control strategy, the feed-forward regulator instead of the resonant regulator is employed to eliminate the negative impacts on the stator current caused by the distorted grid voltage. The leading phase compensator is applied to compensate the system delay when the sampling frequency is low. This approach can provide both the good dynamic response and strong rejection ability against the stator harmonic voltages. Based on the stator current model of DFIG, the feed-forward regulator is designed in detail. The comparison between the resonant controllers and the feed-forward regulator is also made on the basis of Bode diagram. Then, the robustness against the frequency variations and the parameter deviations is analyzed. Finally, the simulation and experimental results are presented to validate the effectiveness of the proposed control strategy

:Keywords

Harmonic analysis, Rotors, Stator windings, Regulators, Voltage control, Power harmonic filters

دانلود مقالهکد 17m10: 

موضوعات مقاله  کنترل توان راکتیو، کیفیت توان، دینامیک سیستم های قدرت، ماشین های الکتریکی، انرژی های نو، کنترل ماشین، خطا، حالت گذرا و سیستم های قدرت است.

عنوان مقاله:

Improved fault ride through capability of DFIG based wind turbines using synchronous reference frame control based dynamic voltage restorer

کنترل خطای پیشرفت کرده از طریق ظرفیت توربین های بادی مبتنی بر DFIG توسط احیا کننده ولتاژ دینامیکی میتنی بر کنترل فریم مرجع سنکرون

چکیده:

Fault ride through (FRT) capability in wind turbines to maintain the grid stability during faults has become mandatory with the increasing grid penetration of wind energy. Doubly fed induction generator based wind turbine (DFIG-WT) is the most popularly utilized type of generator but highly susceptible to the voltage disturbances in grid. Dynamic voltage restorer (DVR) based external FRT capability improvement is considered. Since DVR is capable of providing fast voltage sag mitigation during faults and can maintain the nominal operating conditions for DFIG-WT. The effectiveness of the DVR using Synchronous reference frame (SRF) control is investigated for FRT capability in DFIG-WT during both balanced and unbalanced fault conditions. The operation of DVR is confirmed using time-domain simulation in MATLAB/Simulink using 1.5 MW DFIG-WT

:Keywords

Doubly fed induction generator (DFIG), Fault ride through (FRT), Low voltage ride through (LVRT), Dynamic voltage restorer (DVR), Synchronous reference frame (SRF) control

 کلمات تخصصی این صفحه:
شبیه سازی آماده، شبیه سازی اماده، شبیه سازی اماده با متلب، شبیه سازی اماده برق، شبیه سازی اماده مهندسی برق، شبیه سازی اماده برق قدرت، شبیه سازی اماده مهندسی برق، شبیه سازی اماده مهندسی برق قدرت، شبیه سازی انجام شده برق، شبیه سازی انجام شده برق قدرت، شبیه سازی با متلب، شبیه سازی با MATLAB، شبیه سازی با گمز، شبیه سازی با GAMS، شبیه سازی با دیگسایلنت، شبیه سازی با DIGSILENT، شبیه سازی با پی اسکد، شبیه سازی با PSCAD، شبیه سازی با پی اسپایس، شبیه سازی با PSPICE، شبیه سازی با اچ اسپایس، شبیه سازی با HSPICE، شبیه سازی با پروتیوس، شبیه سازی با اچ اف اس اس، ، شبیه سازی با HFSS، شبیه سازی برق، شبیه سازی مقاله برق، شبیه سازی مقالات برق، شبیه سازی پروژه برق، ، شبیه سازی پروژه های برق، شبیه سازی برق قدرت، شبیه سازی مقاله برق قدرت، شبیه سازی مقالات برق قدرت، شبیه سازی پروژه برق قدرت، شبیه سازی پروژه های برق قدرت، شبیه سازی برق کنترل، شبیه سازی مقاله برق کنترل، شبیه سازی مقالات برق کنترل، شبیه سازی پروژه برق کنترل، شبیه سازی پروژه های برق کنترل، شبیه سازی برق الکترونیک، شبیه سازی مقاله برق الکترونیک، شبیه سازی مقالات برق الکترونیک، شبیه سازی پروژه برق الکترونیک، شبیه سازی پروژه های برق الکترونیک، شبیه سازی برق مخابرات، شبیه سازی مقاله برق مخابرات، شبیه سازی مقالات برق مخابرات، شبیه سازی پروژه برق مخابرات، شبیه سازی پروژه های برق مخابرات، شبیه سازی مکاترونیک، شبیه سازی مقالات مکاترونیک، شبیه سازی مقاله مکاترونیک، شبیه سازی مهندسی پزشکی، شبیه سازی مقالات مهندسی پزشکی، شبیه سازی مقاله مهندسی پزشکی.