هواشناسی

ترجمه تخصصی رشته هواشناسی توسط مارجمین مجرب و حرفع ای دکتری و ارشد این رشته با بهترین کیفیت انجام می گیرد.

هواشناسی یکی از گرایش های رشته فیزیک است که به تغییرات جو زمین می پردازد. این تغییرات تأثیر مستقیم روی زندگی افراد، فعالیت ها و محیط زیست آن ها دارد. مباحثی که در این رشته مورد بررسی قرار میگیرد بسیار متنوع می باشد. موضوعاتی از قبیل دینامیک جو، اقلیم شناسی، مدل سازی و محاسبات عددی و فیزیک جو زمین بسیار عمومیت دارد، همچنین برخی از مباحث در این رشته در تبادل با بقیه رشته ها توجه بسیاری از دانشمندان را جلب کرده همانند سنجش از دور و کاربرد هواشناسی در هوانوردی. از آنجا که این رشته در کشور ما جزو رشته های جدید محسوب می شود، کمبود منابع فارسی یکی از مشکلات اصلی است و یادگیری و کاربرد زبان انگلیسی یکی از چالش های اصلی برای دانشجویان این رشته می باشد. به این سبب خدمات مناسب ترجمه در این رشته می تواند راهگشای بسیاری از دانشجویان باشد.

کلمات کلیدی:

ترجمه تخصصی هواشناسی، ترجمه هواشناسی، ترجمه مقالات هواشناسی، ترجمه فیزیک.