شبیه سازی اماده گمز

توجه: قبل از خرید، خروجی و گزارش کار برای اطمینان شما فرستاده خواهد شد.

توجه: این شبیه سازی های اماده، فقط در انحصار وب سایت ترجمه روز می باشد و در هیچ سایتی دیگری پیدا نمی شوند.

تماس، تلگرام، واتس آپ، سروش و ایمیل جهت سفارش و ارسال فایل ها به صورت زیر است:

09027952876

tarjomehrooz@gmail.com

ای دی و یوزر نیم تلگرام جهت جهت سفارش و ارسال فایل ها:

http://www.telegram.me/tarjomehrooz

ای دی و یوزر نیم سروش جهت سفارش و ارسال فایل ها:

http://www.sapp.ir/trooz

دانلود نرم افزار گمز:

.نرم افزار گمز را می توانید از این جا دانلود نمایید.
GAMS چیست؟ 

گمز (GAMS) نرم افزار بهینه سازی بسیار قوی و کاربردی است که برای حل مسائل بهینه سازی  خطی، غیرخطی، مسائل برنامه ریزی صحیح و … بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

این نرم افزار در مهندسی برق و مهندسی صنایع و مسائلی که با اقتصاد و هزینه و بهینه سازی سرو کار دارد، بسیار کاربرد دارد. نرم افزار تخصصی دروسی مثل بهره برداری سیستم های قدرت و بازار برق و …، گمز است. از مزایای این نرم افزار، جواب قطعی و سریع آن است ( بر خلاف استفاده از الگوریتم های ابتکاری و فرا ابتکاری که در متلب اجرا می گردند و به خاطر ماهیت تصادفی آن ها، در هر مرحله اجرا جوابی متفاوت و با مدت زمان زیاد می دهد). همچنین، کاربرد آن در مسائل پیچیده و بزرگ و آسانی استفاده از آن، باعث گرایش و توجه زیاد محققان با آن شده است.

گمز (GAMS) نرم افزار بهینه سازی بسیار قوی و کاربردی است که برای حل مسائل بهینه سازی  خطی، غیرخطی، مسائل برنامه ریزی صحیح و … بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

این نرم افزاردر مهندسی برق و مهندسی صنایع و مسائلی که با اقتصاد و هزینه و بهینه سازی سرو کار دارد، بسیار کاربرد دارد. نرم افزار تخصصی دروسی مثل بهره برداری سیستم های قدرت و بازار برق و …، گمز است. از مزایای این نرم افزار، جواب قطعی و سریع آن است ( بر خلاف استفاده از الگوریتم های ابتکاری و فرا ابتکاری که در متلب اجرا می گردند و به خاطر ماهیت تصادفی آن ها، در هر مرحله اجرا جوابی متفاوت و با مدت زمان زیاد می دهد). همچنین، کاربرد آن در مسائل پیچیده و بزرگ و آسانی استفاده از آن، باعث گرایش و توجه زیاد محققان با آن شده است.

علم ریاضی یکی از دقیق ترین و مطمئن ترین علوم می باشد که دقت محاسبات آن از پیدایش این علم تا کنون بر هیچ کسی پوشیده نیست، اما به تدریج انجام محاسبات و حل معادلات از پیچیدگی خاصی برخوردار شدند که دیگر انجام محاسبات بطور دستی از نظر دقت و زمان امکانپذیر نبود که با ساخت کامپیوتر، سرعت حل مسایل روند فزاینده روبه رشدی پیدا نمودند، اما مسایل تخصصی با توجه به زمانبری بسیار زیاد آن ها قابل حل نبودند، که در این میان پای نرم افزارهای تخصصی به میان آمد. با به وجود آمدن این نرم افزارها گره بسیاری از مسایل ناتمام و زمانبر باز شد، اما فراگرفتن این نرم افزارها خود به مساله ای برای محققین تبدیل شد.

امروزه استفاده از نرم افزارهای تخصصی و پیشرفته یکی از ملزومات کار محققین در دستیابی به اهداف تحقیق و نتیجه گیری صحیح و با سرعت و دقت کافی می باشد.گمز (GAMS) نرم افزار بهینه سازی بسیار قوی و کاربردی است که برای حل مسائل بهینه سازی خطی،  غیرخطی، مسائل برنامه ریزی صحیح و … بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.از مزایای این نرم افزار، جواب قطعی و سریع آن است ( بر خلاف استفاده از الگوریتم های ابتکاری و فرا ابتکاری که در متلب اجرا می گردند و به خاطر ماهیت تصادفی آن ها، در هر مرحله اجرا جوابی متفاوت و با مدت زمان زیاد می دهد). همچنین، کاربرد آن در مسائل پیچیده و بزرگ و آسانی استفاده از آن، باعث گرایش و توجه زیاد محققان با آن شده است.