تدریس و آموزش نرم افزار

 تدریس و آموزش کلیه نرم افزارها مثل گمز GAMS، متلب MATLAB، دیگسایلنت، PSCAD، HSPICE و …برای کلیه رشته ها توسط مدرس حرفه ای و مجرب انجام می گیرد.