سفارش ترجمه و شبیه سازی

جهت سفارش ترجمه، برای هر زبان خارجی، و همچنین سفارش شبیه سازی مقالات و تایپ می توانید از طرق زیر فایل مورد نظر خود را ارسال کنید و کمتر از 15 دقیقه قیمت برای شما ارسال خواهد شد. لطفا زمان تحویل ترجمه، رشته و گرایش متن، فیلم یا صوت را نیز ذکر نمایید.

توجه: ترجمه توسط کارشناسی ارشد و دکتری رشته مربوطه انجام می شود.

توجه: ترجمه زبان های خارجه می تواند با توجه به صلاح دید مشتری توسط مترجم بومی همان کشور انجام گردد.

توجه: شبیه سازی و ترجمه با ضمانت یک ماه تحویل داده می شود.

تماس، تلگرام، واتس آپ، سروش و ایمیل جهت سفارش و ارسال فایل ها به صورت زیر است:

09027952876

tarjomehrooz@gmail.com

ای دی و یوزر نیم تلگرام جهت جهت سفارش و ارسال فایل ها:

http://www.telegram.me/tarjomehrooz

ای دی و یوزر نیم سروش جهت جهت سفارش و ارسال فایل ها:

http://www.sapp.ir/troozگواهی نامه ها و certificate ها:

TUV آلمان:

گروه گواهی نامه اروپایی european certification group:

دانشگاه SELTUK ترکیه و دانشگاه تهران: